Showing 1–12 of 94 results

Brand:

**ยกเลิกผลิต** SikaCeram -191 ซิก้าเซแรม -191 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง 25 กก.

190.00฿ 146.00฿
Brand:

Antisol® S / แอนติโซล เอส น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสลายตัวได้

1,106.00฿4,507.00฿
Brand:

Flex -11 FC ซิก้าเฟล็กซ์ -11 เอฟซี ยาแนวประเภทโพลียูรีเทน 310 มล.

380.00฿ 280.00฿
Brand:

Form Release Agent WB2 น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต 200 ลิตร

8,000.00฿ 6,146.00฿
Brand:

Plastocrete พลาสโตกรีต น้ำยาผสมคอนกรีต

211.00฿896.00฿
Brand:

Sika -102 Waterplug ซิก้า -102 วอเตอร์ปลั๊ก ซีเมนต์อุดรอยรั่วน้ำ

190.00฿2,049.00฿
Brand:

Sika Anchorfix-1 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -1 กาวเสียบเหล็ก แห้งตัวเร็ว 300 มล.

790.00฿ 646.00฿
Brand:

Sika Anchorfix-2 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -2 กาวแห้งเร็วเสียบเหล็ก 550 มล.

1,500.00฿ 875.00฿
Brand:

Sika Arctic Overlay ซิก้า อาคติค โอเวอร์เลย์ ไมโครคอนกรีต 25 กก.

670.00฿ 512.00฿
Brand:

Sika Bituseal T-130 ซิก้า บิทูซีล ที-130 1 ม.x10 ม. (หนา 3มม.)

2,700.00฿ 2,049.00฿
Brand:

Sika Bituseal 1500 SA Smooth Top 1 ม.x15 ม. (หนา 1.5มม.)

4,500.00฿ 3,293.00฿
Brand:

Sika Bituseal 2000 SA 1 ม.x15 ม. (หนา 2มม.)

5,200.00฿ 3,954.00฿
Back to Top