Showing 1–12 of 42 results

Brand:

Lanko 101 Parenduit โพลิเมอร์พิเศษ สำหรับงานฉาบบาง

878.00฿1,668.00฿
Brand:

Lanko 110 Skimcoat Interior And Exterior ปูนฉาบภายในและภายนอก 20 KG.

270.00฿ 205.00฿
Brand:

Lanko 701 Clavex Non Shrink Grout 25KG. แลงโก้ปูนนอนชริ้งค์เกราท์

330.00฿ 249.00฿
Brand:

Lanko 731 Structure Repair 25KG. แลงโก้ปูนฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง

1,380.00฿ 1,054.00฿
Brand:

NITOFILL EPLV (2L) อีพ๊อกซี่สองส่วนผสมสำหรับงานซ่อมรอยร้าว

1,190.00฿
Brand:

NITOFILL UR63 (16L) โพลียูรีเทนสำหรับงานอัดซ่อมรอยร้าวหรือรั่วซึม

14,634.00฿
Brand:

NITOFILL WS60 (26kg) วัสดุโพลียูรีเทนสำหรับงานอัดซ่อมรอยร้าวหรือรอยรั่วซึม

14,634.00฿
Brand:

NITOPRIME ZINCRICH (1L) /ชุด(A+B) น้ำยาทาป้องกันสนิมสำหรับผิวเหล็ก

1,749.00฿
Brand:

RENDEROC LA (30kg) ซีเมนต์มอร์ต้าสำหรับเทไหลเข้าแบบและเทปรับพื้น

588.00฿
Brand:

RENDEROC PLUG (4.5kg) ซีเมนต์แห้งเร็วชนิดผงสำหรับหยุดน้ำรั่ว

439.00฿
Brand:

RENDEROC S (25kg) ซีเมนต์มอร์ต้าซ่อมแซมโครงสร้างคานเสา

411.00฿
Brand:

RENDEROC TG (25kg) ซีเมนต์มอร์ต้าซ่อมผิวแนวดิ่งและแนวเพดาน

748.00฿
Back to Top