Showing 1–12 of 62 results

Brand:

**ยกเลิกผลิต** SikaCeram -191 ซิก้าเซแรม -191 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง 25 กก.

190.00฿ 146.00฿
Brand:

Flex -11 FC ซิก้าเฟล็กซ์ -11 เอฟซี ยาแนวประเภทโพลียูรีเทน 310 มล.

380.00฿ 280.00฿
Brand:

Sika Dur -42TH อีพ็อกซี่เกร้าท์กำลังอัดสูงไม่หดตัว 3 ส่วนผสม 12 ก.ก. (A+B+C)

2,800.00฿ 1,946.00฿
Brand:

Sika Grout -212 HP ซิก้าเกร้าท์ -212 เอชพี ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ 25 กก.

670.00฿ 543.00฿
Brand:

Sika Intraplast ZX สารผสมการขยายตัวคุณภาพสูงและการไหลตัวที่ดี

90.00฿ 66.00฿

Sika Skim Coat ซีเมนต์สำเร็จรูปเพื่องานตกแต่งพื้นผิว สำหรับงานฉาบบาง 20KG. สีขาว

362.00฿
Brand:

SikaCeram -150 ซิก้าเซแรม -150 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป 20 กก. สีเทา

190.00฿ 146.00฿
Brand:

SikaCeram Blue ซิก้าเซแรม ฟ้า กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป 20 กก.

180.00฿ 136.00฿
Brand:

SikaCeram Green ซิก้าเซแรม เขียว กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง 20 กก.

220.00฿ 164.00฿

SikaCeram Premium Grout กาวยาแนว ส่วนผสมเดียว 1KG. สีขาว

53.00฿

SikaCeram Premium Grout กาวยาแนว ส่วนผสมเดียว 1KG. สีครีม

53.00฿

SikaCeram Premium Grout กาวยาแนว ส่วนผสมเดียว 1KG. สีชมพู

53.00฿
Back to Top