สินค้าลดราคา

790.00฿ 646.00฿

In Stock

Sika Anchorfix-1 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -1 กาวสำหรับงานเสียบเหล็ก ประเภทแห้งตัวเร็ว 300มล.

วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิด 2 ส่วนผสม ให้กำลังเร็ว

 • วัสดุยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย
 • ให้กำลังเร็ว
 • ประเภทเมทาครีเลตโพลีเอสเตอร์ แบบปราศจากสไตรีนหรือตัวทำละลาย

การใช้งาน

  Sika AnchorFix® -1 เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้ ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ :

 • เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง
 • สลักเกลียว
 • น็อต และระบบยึดติดเฉพาะงาน
 • คอนกรีต
 • งานก่ออิฐบล็อก หรืออิฐมอญ
  ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิว Sika AnchorFix® -1 ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

 • หินธรรมชาติแข็ง
 • หินแข็ง

 

คุณประโยชน์

 • แห้งตัวเร็ว
 • สามารถใช้กับปืนแบบมาตรฐานได้
 • สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
 • สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง
 • ไม่ยุบตัว ไม่ย้อย แม้ใช้ในแนวเหนือศรีษะ
 • ปราศจากตัวทำละลาย และปลอดจากสไตรีน
 • ไม่มีกลิ่นอับ
 • มีการสูญเสียน้อย

 

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึดและรูเจาะเสียบเหล็ก

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 32 คะแนน! มูลค่า 3.20฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Sika Anchorfix-1 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -1 กาวเสียบเหล็ก แห้งตัวเร็ว 300 มล.

Sika Anchorfix-1 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -1 กาวสำหรับงานเสียบเหล็ก ประเภทแห้งตัวเร็ว 300 มล. วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิด 2 ส่วนผสม ให้กำลังเร็ว

 • วัสดุยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย
 • ให้กำลังเร็ว
 • ประเภทเมทาครีเลตโพลีเอสเตอร์ แบบปราศจากสไตรีนหรือตัวทำละลาย

 

การใช้งาน

  Sika AnchorFix® -1 เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้ ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ :

 • เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง
 • สลักเกลียว
 • น็อต และระบบยึดติดเฉพาะงาน
 • คอนกรีต
 • งานก่ออิฐบล็อก หรืออิฐมอญ
  ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิว Sika AnchorFix® -1 ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

 • หินธรรมชาติแข็ง
 • หินแข็ง

 

คุณประโยชน์

 • แห้งตัวเร็ว
 • สามารถใช้กับปืนแบบมาตรฐานได้
 • สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
 • สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง
 • ไม่ยุบตัว ไม่ย้อย แม้ใช้ในแนวเหนือศรีษะ
 • ปราศจากตัวทำละลาย และปลอดจากสไตรีน
 • ไม่มีกลิ่นอับ
 • มีการสูญเสียน้อย
 • ไม่มีข้อจำกัดในการขนส่ง

สี

ส่วนผสม A: สีขาว

ส่วนผสม B: ดำ

เมื่อผสมเสร็จ จะเป็นสีเทาอ่อน

ขนาดบรรจุ

300 มล./หลอด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Click)

 

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

วิธีการจัดเก็บ/ อายุผลิตภัณฑ์

เก็บได้นาน 12 เดือน นับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ยังไม่ได้เปิด และไม่มีความเสียหาย ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 5°C และ +25°C อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง Sika AnchorFix® -1 ทุกหลอดจะมีวันที่หมดอายุพิมพ์ลงบนฉลาก

 

ความคงตัว

ไม่ย้อย แม้ใช้ในแนวเหนือศรีษะ

 

ความหนาของชั้น

ไม่เกิน 3 มม.

 

การทนความร้อน

อุณหภูมิการเปลี่ยนเนื้อแก้ว (TG): +60 °C

 

คุณภาพของพื้นผิว

มอร์ต้าและคอนกรีตจะต้องมีความแข็งแรงตามที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีอายุ 28 วัน จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว (คอนกรีต ก่ออิฐ หินธรรมชาติ) หากไม่ทราบความแข็งแรงของพื้นผิวจะต้องทำการทดสอบแรงดึง รูเจาะจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากนำ้มันหรือจารบี ฯลฯ จะต้องเอาเศษหลุดร่อนออกจากรูให้หมดก่อน จะต้องทำความสะอาดสลักเกลียวและเหล็กเสริมให้ทั่ว ไม่ให้มีนำ้มัน จารบี หรือสารและ วัตถุใดๆ เช่น ดิน ฯลฯ ติดอยู่

 

สภาวะ / ข้อจำกัดการใช้งาน

อุณหภูมิของพื้นผิว :  ต่ำสุด -10 °C / สูงสุด +40 °C Sika AnchorFix® -1 จะต้องมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ที่ระหว่าง +5 °C ถึง +40 °C

อุณหภูมิแวดล้อม   :  ต่ำสุด -10 °C / สูงสุด +40 °C Sika AnchorFix® -1 จะต้องมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ที่ระหว่าง +5 °C ถึง +40 °C

 

ที่มาของค่าต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลอง การวัดค่าจาก การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการ ควบคุม

 

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

เนื่องจากข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน ไปในแต่ละประเทศ กรุณาศึกษาเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศของท่านเพื่อให้ ได้รายละเอียดการใช้งานที่ถูกต้อง

 

ข้อมูลด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

คำแนะนำและข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การจัดเก็บและการทำลายวัสดุ เคมีภัณฑ์ ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศวิทยา ความเป็ นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

Back to Top