สินค้าลดราคา

670.00฿ 512.00฿

In Stock

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

 

เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษ ผสมเสร็จสำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

 

คุณสมบัติ

 • ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ แบบอัดแห้ง
 • ใช้สำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์
 • ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างเร็ว
 • ให้ความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน
 • ปราศจากคลอไรด์ และพัฒนากำลังได้เร็วโดยไม่ใช่คลอไรด์
 • ไม่หดตัวทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม

 

อัตราการใช้ : น้ำ 2.5-2.75 ลิตร/1 ถุง

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 26 คะแนน! มูลค่า 2.60฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

 

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

มอร์ต้าอัดแห้งสําหรับงานปรับระดับ

 

Sika®Padding Motar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก. เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษ ผสมเสร็จสำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

 

คุณสมบัติ

 • ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ แบบอัดแห้ง
 • ใช้สำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์
 • ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างเร็ว
 • ให้ความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน
 • ปราศจากคลอไรด์ และพัฒนากำลังได้เร็วโดยไม่ใช่คลอไรด์
 • ไม่หดตัวทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม

 

 

 

 

คําแนะนําการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

ทําการสกัดผิวคอนกรีตให้มีความลึกอย่างน้อย 2 ซม.และกว้างกว่าแผ่นฐาน ประมาณ 10 ซม. ทําการขจัดสิ่งสกปรกตกค้าง เช่น คราบน้ํามัน คราบจารบี และ เศษซีเมนต์ออกจากบริเวณนั้นๆพรมน้ําที่ผิวคอนกรีตให้เปียกชื้นและอิ่มตัว แต่ระวังไม่ให้น้ําท่วมขัง แนะนําให้ทําการปรับระดับด้วย Sika® PaddingMortar อย่างน้อยที่ความหนาประมาณ 5 ซม.

 

การตั้งแบบ

การติดตั้งแบบจะต้องแน่นและแข็งแรงทนทาน และสามารถรับส่วนผสมแห้งที่จะ อัดลงตัวได้ดี

 

การผสม

Sika® Padding Mortar 1 ถุง (25 กก.) จะใช้น้ําปริมาณ 2.5 – 2.75 ลิตร สัดส่วนอัตรา การผสมนี้ควรทําการชั่งตวงให้เที่ยงตรงทุกครั้ง ค่อยๆเท Sika® Padding Mortar ลงผสมและกวนให้เข้ากันจนได้ความข้นเหลวที่ต้องการแนะนําให้กวนผสมด้วย เครื่องผสมเพื่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

 

วิธีการใช้งาน

เพื่อให้ได้ผลดี ควรทําการปรับแต่งระดับอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว เมื่อได้ความหนาที่ต้องการให้ทําการวางแผ่นฐานลงบนผิวของ Sika® Padding Mortarเพื่อให้ ค่าการยึดเกาะที่ดี แนะนําให้ทําการวางแผ่นฐานในขณะที่ ผิวหน้าของ Sika® Padding Mortar มีลักษณะชื้นเหนียว หรือทําการพรมน้ําให้ทั่วใต้แผ่นฐานรองรับของเครื่องจักรก่อนวางลงบนผิวหน้า Sika® Padding Mortar

 

การบ่มผิว

ให้ทําการบ่มผิวตามความเหมาะสมด้วยน้ํา, กระสอบป่านชุบน้ําหรือ อาจบ่มด้วย น้ํายาบ่ม Antisol® E (แอนติโซล อี)

 

ข้อมูลเชิงเทคนิค

สี

สีเทา

 

ความหนาแน่น

2 กก. / ลิตร

 

การเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่แห้งปราศจากความชื้น

 

อายุการเก็บ

เก็บได้นาน 6 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด

 

ขนาดบรรจุ

25 กก. ต่อถุง

 

ค่ารับกําลังอัด (N/mm2 )

6 ชม. = 7

10 ชม. = 25

12 ชม. = 30

1 วัน = 40

3 วัน = 55

28 วัน = 70

 

 

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

มอร์ต้าอัดแห้งสําหรับงานปรับระดับ

 

Sika®Padding Motar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก. เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษ ผสมเสร็จสำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

 

คุณสมบัติ

 • ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ แบบอัดแห้ง
 • ใช้สำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์
 • ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างเร็ว
 • ให้ความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน
 • ปราศจากคลอไรด์ และพัฒนากำลังได้เร็วโดยไม่ใช่คลอไรด์
 • ไม่หดตัวทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม

 

คําแนะนําการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

ทําการสกัดผิวคอนกรีตให้มีความลึกอย่างน้อย 2 ซม.และกว้างกว่าแผ่นฐาน ประมาณ 10 ซม. ทําการขจัดสิ่งสกปรกตกค้าง เช่น คราบน้ํามัน คราบจารบี และ เศษซีเมนต์ออกจากบริเวณนั้นๆพรมน้ําที่ผิวคอนกรีตให้เปียกชื้นและอิ่มตัว แต่ระวังไม่ให้น้ําท่วมขัง แนะนําให้ทําการปรับระดับด้วย Sika® PaddingMortar อย่างน้อยที่ความหนาประมาณ 5 ซม.

 

การตั้งแบบ

การติดตั้งแบบจะต้องแน่นและแข็งแรงทนทาน และสามารถรับส่วนผสมแห้งที่จะ อัดลงตัวได้ดี

 

การผสม

Sika® Padding Mortar 1 ถุง (25 กก.) จะใช้น้ําปริมาณ 2.5 – 2.75 ลิตร สัดส่วนอัตรา การผสมนี้ควรทําการชั่งตวงให้เที่ยงตรงทุกครั้ง ค่อยๆเท Sika® Padding Mortar ลงผสมและกวนให้เข้ากันจนได้ความข้นเหลวที่ต้องการแนะนําให้กวนผสมด้วย เครื่องผสมเพื่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

Back to Top