สินค้าลดราคา

9,500.00฿ 7,683.00฿

In Stock

SikaTOP Amatec -110 EpoCem ซิก้าท๊อป อาร์มาเท็กซ์ -110 อีพ็อกซี่-ซีเมนต์ แบบ3ส่วนผสม 20 ก.ก.

สำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมและประสานคอนกรีต

โครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และโรงงานต่างๆ ที่ใช้งาน หรือกำลังก่อสร้างกันอยู่ เป็นโครงสร้างในรูปแบบของคอนกรีตเสริมเหล็กแทบทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานส่วนใหญ่มาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม เกิดการขยายตัวจนกระทั่งคอนกรีตที่หุ้มเหล็กนั้นเกิดการการหลุดร่อนและเสียหาย ทำให้โครงสร้างดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แนวทางในการซ่อมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริม และซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย

 • อีพ๊อกซี่่ ซีเมนต์ แบบ 3 ส่วนผสม สำหรับทาเคลือบเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต และเป็นตัวประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
 • มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีตและเหล็ก
 • เป็นตัวป้องกันการซึมผ่านของน้ำและคลอไรด์ได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติ

 • อีพ๊อกซี่่ ซีเมนต์ แบบ 3 ส่วนผสม สำหรับทาเคลือบเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต และเป็นตัวประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
 • มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีตและเหล็ก
 • เป็นตัวป้องกันการซึมผ่านของน้ำและคลอไรด์ได้เป็นอย่างดี

 

การใช้งาน

SikaTop® Armatec® -110EpoCem® สามารถใช้กับงานต่างๆได้ดังนี้คือ

 • ใช้ทาเคลือบเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
 • ใช้ทาป้องกันสนิมของเหล็กเสริมที่เกิดสนิมอยู่ก่อนแล้วสําหรับงานซ่อมแซม
 • ใช้ทาป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตก่อนเกิดสนิม
 • ใช้ทาเป็นตัวประสานคอนกรีต มอร์ต้าหรือเหล็ก กับคอนกรีตใหม่
 • ใช้กับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีการทาหรือฉาบทับด้วย SikaTop หรือมอร์ต้า อื่นๆที่ใช้ซ่อม
 • ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ

 

 

อัตราการใช้ : 1.5-2 กก./ตรม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเรียบของพื้นผิวคอนกรีต(สำหรับงานประสานคอนกรีต) 2-3 กก./ตรม./1ชั้น (สำหรับงานเคลือบป้องกันสนิม) แนะนำให้เคลือบ 2 ชั้น

 

ปริมาณการใช้งาน

 • ใช้เป็นตัวเชื่อมประสาน ปริมาณ 1-2 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเรียบของพื้นผิวคอนกรีต
 • ใช้เคลือบป้องกันสนิม ปริมาณ 3-4 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธี การทํางาน โดยทั่วไปจะต้องทาเคลือบ 2 ชั้น

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 384 คะแนน! มูลค่า 38.40฿!
เปรียบเทียบสินค้า

SikaTOP Amatec -110 EpoCem อีพ็อกซี่-ซีเมนต์ 20 กก.

SikaTOP Amatec -110 EpoCem ซิก้าท๊อป อาร์มาเท็กซ์ -110 อีพ็อกซี่-ซีเมนต์ แบบ3ส่วนผสม 20 กก. สำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมและประสานคอนกรีต โครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และโรงงานต่างๆ ที่ใช้งาน หรือกำลังก่อสร้างกันอยู่ เป็นโครงสร้างในรูปแบบของคอนกรีตเสริมเหล็กแทบทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานส่วนใหญ่มาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม เกิดการขยายตัวจนกระทั่งคอนกรีตที่หุ้มเหล็กนั้นเกิดการการหลุดร่อนและเสียหาย ทำให้โครงสร้างดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แนวทางในการซ่อมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริม และซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย

 

คุณสมบัติ

 • อีพ๊อกซี่่ ซีเมนต์ แบบ 3 ส่วนผสม สำหรับทาเคลือบเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต และเป็นตัวประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
 • มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีตและเหล็ก
 • เป็นตัวป้องกันการซึมผ่านของน้ำและคลอไรด์ได้เป็นอย่างดี

 

การใช้งาน

SikaTop® Armatec® -110EpoCem® สามารถใช้กับงานต่างๆได้ดังนี้คือ

 • ใช้ทาเคลือบเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
 • ใช้ทาป้องกันสนิมของเหล็กเสริมที่เกิดสนิมอยู่ก่อนแล้วสําหรับงานซ่อมแซม
 • ใช้ทาป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตก่อนเกิดสนิม
 • ใช้ทาเป็นตัวประสานคอนกรีต มอร์ต้าหรือเหล็ก กับคอนกรีตใหม่
 • ใช้กับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีการทาหรือฉาบทับด้วย SikaTop หรือมอร์ต้า อื่นๆที่ใช้ซ่อม
 • ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ

 

คุณประโยชน์

 • ยึดเกาะเป็นเยี่ยมกับคอนกรีตและเหล็ก
 • เป็นตัวป้องกันการซึมผ่านของน้ําและคลอไรด์ได้เป็นอย่างดี
 • มีส่วนประกอบของสารยับยั้งสนิม
 • ใช้เป็นตัวเชื่อมประสานที่ดีเยี่ยมสําหรับงานที่ฉาบทับด้วยมอร์ต้าสําหรับซ่อม (ซีเมนต์ หรืออีพ็อกซี่)
 • ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานแม้พื้นผิวอยู่ในสภาพชื้น
 • ให้ค่ารับกําลังทางกลสูง
 • ใช้งานง่าย
 • ไม่ติดไฟ
 • ปราศจากสารทําละลายโซเวนท์
 • ในการทํางานอาจใช้วิธีการพ่นได้

 

ปริมาณการใช้งาน

 • ใช้เป็นตัวเชื่อมประสาน ปริมาณ 1-2 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเรียบของพื้นผิวคอนกรีต
 • ใช้เคลือบป้องกันสนิม ปริมาณ 3-4 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธี การทํางาน โดยทั่วไปจะต้องทาเคลือบ 2 ชั้น

 

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทําการฉาบด้วย SikaTop® Armatec®-110EpoCem® จะต้องมีลักษณะดังนี้คือ

 • พื้นผิวคอนกรีต มอร์ต้า หิน จะต้องมีเนื้อแน่น สะอาด ปราศจากคราบน้ํามันจารบี หรือเศษขุยซีเมนต์ เป็นต้น
 • พื้นผิวเหล็ก จะต้องสะอาด ปราศจากคราบสนิมเหล็ก คราบน้ํามัน จารบี เป็นต้น

 

การผสม

ให้เขย่าส่วนผสม A และส่วนผสม B ที่เป็นของเหลวให้เข้ากันดีก่อนเปิดออกใช้ เทส่วน ผสมของ A และ B ทั้งหมดลงในภาชนะที่สะอาดสําหรับใช้ผสม แล้วกวนส่วนผสมที่ เป็นของเหลวให้เข้ากันดีก่อนจากนั้นค่อย ๆ เท ส่วน ผสม C ที่เป็นผงลงไปช้าๆ ขณะ ผสมด้วยเครื่องผสมความเร็วรอบต่ำ(ประมาณ 250 รอบต่อนาที)เพื่อลดการเกิด ฟองอากาศ ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ประมาณ 3 นาที ควรตั้งทิ้งไว้ ประมาณ 5-10 นาทีก่อนทําการใช้งาน

 

 

Back to Top