สินค้าลดราคา

2,000.00฿ 1,537.00฿

In Stock

Weber floor 4716 (Primer) เวเบอร์ ฟลอร์ 4716(ไพรเมอร์) น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ 5 ลิตร/แกลลอน

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ สำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้ซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

 

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
 • ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้้ำสูง
 • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ
 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
 • ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว

 

บริเวณที่ใช้งาน : พื้น
ขนาด : แกลลอนละ 5 ลิตร

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ราคานี้เป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 77 คะแนน! มูลค่า 7.70฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Weber floor 4716 (Primer) เวเบอร์ ฟลอร์ 4716(ไพรเมอร์) น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ 5 ลิตร/แกลลอน

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ สำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้ซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

 

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
 • ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้้ำสูง
 • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ
 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
 • ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว

 

บริเวณที่ใช้งาน : พื้น
ขนาด : แกลลอนละ 5 ลิตร

 

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ระยะเวลาในการแห้งตัว :
  • ในสภาวะอากาศปกติ 3 – 5 ชม.
  • ในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติ ข้ามคืน
 • อุณหภูมิขณะใช้งาน : ห้องและพื้นไม่ควรต่ำกว่า 10 ํC
 • ความชื้นสัมพัทธ์ : ไม่ควรเกิน 70%

 

ข้อจำกัด

 • ควรมีอากาศถ่ายเทในขณะที่่ทำงาน แต่ควรระวังลมเย็นที่อาจพัดเข้ามาในระหว่าง หรือหลังจากทำงาน
 • อุณหภูมิของห้อง และพื้นไม่ควรต่ำกว่า 10 ํC ทั้งระหว่างการลงน้ำยา หลังการลงน้ำยา
 • 1 สัปดาห์หลังจากทำการลงน้ำยาแล้ว ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 70% เพื่อจะทำให้น้ำยารองพื้้นสามารถแห้งได้ตามปกติ
 • หากช่วงเวลาที่ทิ้งให้แห้งตัว หรือการก่อตัวของชั้นฟิลม์ไม่ดีพอ อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปหรือ ความชื้นที่สูงเกินไป อาจจะส่งผลให้ชั้นของพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 เป็นรูพรุนได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Click)

 

 

การใช้งาน

 • ใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ทารองพื้น หรือปรับสภาพพื้นผิวก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับงานพื้นอื่นๆ ของ เวเบอร์ โดยทำการเจือจางด้วยน้ำสะอาดก่อน

พื้นผิว

น้ำยารองพื้น เวเบอร์ฟลอร์ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวเกือบทุกชนิด เช่น พื้นเหล็ก พื้นคอนกรีตหล่อในที่ คอนกรีตสำเร็จ เซรามิค หิน หรือแม้แต่พื้นไม้ แต่ถ้าเป็นพื้นเหล็ก ควรทาน้ำยากันสนิม ก่อนที่จะลง เวเบอร์ฟลอร์ 4716และควรตรวจเช็คเพื่อความแน่ใจว่า น้ำยากันสนิมที่ใช้จะไม่ทำปฏิกริยากับเวเบอร์ฟลอร์ 4716

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่ต้องการลงน้ำยาควรจะเป็นพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่นผง เศษปูน คราบน้ำมัน หรือวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ เพราะอาจจะทำให้คุณสมบัติการยึดเกาะลดลง ถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่ลงน้ำยารองพื้นแล้ว แสดงว่าพื้นผิวนั้นมีค่าการดูดซึมน้ำสูง ในกรณีนี้แนะนำห้ทาน้ำยารองพื้นเพิ่มและเพื่อให้เกิดชั้นฟิล์มที่เหมาะสม ไม่ควรใช้งาน เวเบอร์ฟลอร์ 4716 บนพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 6 องศาเซลเซียส และเพื่อได้ผลที่ดีที่สุด อุณหภูมิของพื้นผิวที่ทำงานควรอยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซียส

 การผสม

ผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4716 กับน้ำสะอาดโดยใช้อัตราส่วนตามตารางด้านขวาในการผสม แนะนำให้ตวงปริมาณของน้ำให้ถูกต้องก่อนจึงจะผสมน้ำยารองพื้นลงไป (การใส่น้ำลงในน้ำยาเข้มข้นอาจทำให้เกิดฟองได้) น้ำและน้ำยา สามารถผสมเข้ากันได้ง่ายๆ หลังจากทำการคนให้ทั่ว ควรทำงานในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทเสมอ

 

วิธีการทำงาน

เทน้ำยารองพื้นที่ผสมน้ำแล้วลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ จากนั้นให้ใช้แปรงขนอ่อนเกลี่ยให้ทั่วสม่ำเสมอกัน ตรวจดูให้มีชั้นฟิล์มที่เรียบเสมอกันทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ทิ้งไว้ให้แห้ง (ประมาณ 3-5 ชั่วโมงในสภาพอากาศปกติ หรือข้ามคืนสำหรับสภาพอากาศเปียกชื้น) ถ้าใช้เครื่องปั๊มในการลงน้ำยารองพื้น

 

ข้อควรระวัง

ควรมีอากาศถ่ายเทในขณะที่ทำงาน แต่ควรระวังลมเย็นที่อาจพัดเข้ามาในระหว่าง หรือหลังจากทำงาน อุณหภูมิของห้อง และ พื้น ไม่ควรต่ำกว่า 10’c ทั้งระหว่างการลงน้ำยา หลังการลงน้ำยา และ อีก 1สัปดาห์หลังจากทำการ

ลงน้ำยาแล้ว ความขึ้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 70% เพื่อจะทำให้น้ำยารองพื้นสามารถแห้งได้ตามปกติ ถ้าช่วงเวลาที่ทิ้งให้แห้งตัว หรือ การก่อตัวของชั้นฟิล์มไม่ดีพอ อันเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป หรือ ความชื้นที่สูงเกินไปอาจ

ส่งผลให้ชั้นของพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 เป็นรูพรุนได้

 

 

ㆍ ระยะเวลาในการแห้งตัว

3-5 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)

ข้ามคืน (ในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติ)

 

 

ㆍ การเก็บรักษา

สำหรับน้ำยาเข้มข้นจะมีอายุการเก็บรักษา 12 เดือนในสภาพที่แห้ง และไม่แช่แข็ง

เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกถ้าเคยผ่านการแช่แข็งแล้ว

 

 

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ สำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้ซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

 

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
 • ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้้ำสูง
 • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ
 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
 • ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว

 

บริเวณที่ใช้งาน : พื้น
ขนาด : แกลลอนละ 5 ลิตร

 

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ระยะเวลาในการแห้งตัว :
  • ในสภาวะอากาศปกติ 3 – 5 ชม.
  • ในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติ ข้ามคืน
 • อุณหภูมิขณะใช้งาน : ห้องและพื้นไม่ควรต่ำกว่า 10 ํC
 • ความชื้นสัมพัทธ์ : ไม่ควรเกิน 70%

 

ข้อจำกัด

 • ควรมีอากาศถ่ายเทในขณะที่่ทำงาน แต่ควรระวังลมเย็นที่อาจพัดเข้ามาในระหว่าง หรือหลังจากทำงาน
 • อุณหภูมิของห้อง และพื้นไม่ควรต่ำกว่า 10 ํC ทั้งระหว่างการลงน้ำยา หลังการลงน้ำยา
 • 1 สัปดาห์หลังจากทำการลงน้ำยาแล้ว ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 70% เพื่อจะทำให้น้ำยารองพื้้นสามารถแห้งได้ตามปกติ
 • หากช่วงเวลาที่ทิ้งให้แห้งตัว หรือการก่อตัวของชั้นฟิลม์ไม่ดีพอ อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปหรือ ความชื้นที่สูงเกินไป อาจจะส่งผลให้ชั้นของพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 เป็นรูพรุนได้

 

 

สี

ขาว, เทา

Back to Top