สินค้าลดราคา

1,000.00฿ 717.00฿

In Stock

WeberTai No Stain กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน 20 กก. สีเทา

เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติป้องกันคราบขาว สำาหรับปูกระเบื้องหรือหิน บริเวณภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น เช่น น้ำพุ น้ำล้น ป้ายนอกอาคาร ป้ายโรงแรม เสา บันได พื้นผนังภายนอก

 

คุณสมบัติเด่น

 • แรงยึดเกาะสูง ปูกระเบื้องได้ทุกชนิด ทุกขนาด
 • ใช้ปูบนพื้นผิวซีเมนต์ บริเวณพื้นและผนังทั้งภายในและภายนอก
 • มีระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้องหรือหินได้นาน 15 นาที เพือสะดวกในการติดตั้ง
 • กาวซีเมนต์ที่ผสมอยู่ในถังสามารถใช้ได้นาน 4 ชั่วโมง และต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน
 • ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ บนกระเบื้อง
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย
 • ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง

*แนะนำต้องใช้คู่กับ กาวยาแนวกระเบื้องป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

 

 

 

บริเวณที่ใช้งาน ผนัง, พื้น
ขนาด : ถุงละ 20 กก.
สี : เทา

ปริมาณการใช้งาน โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.
เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม หินกาบ หินธรรมชาติ ขนาดสูงสุดถึง 1×1 เมตร

 

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 36 คะแนน! มูลค่า 3.60฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Weber Tai No Stain กาวซีเมนต์ เวเบอร์ ไทล์ โน สเตน 20 กก. สีเทา

Weber Tai No Stain กาวซีเมนต์ เวเบอร์ ไทล์ โน สเตน 20 กก. สีเทา ปูกระเบื้องพร้อมป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติป้องกันคราบขาว สำาหรับปูกระเบื้องหรือหิน บริเวณภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น เช่น น้ำพุ น้ำล้น ป้ายนอกอาคาร ป้ายโรงแรม เสา บันได พื้นผนังภายนอก
*
แนะนำาอย่างยิ่งให้ใช้คู่กับกาวยาแนวป้องกันคราบขาว เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน

 

คุณสมบัติเด่น

 • แรงยึดเกาะสูง ปูกระเบื้องได้ทุกชนิด ทุกขนาด
 • ใช้ปูบนพื้นผิวซีเมนต์ บริเวณพื้นและผนังทั้งภายในและภายนอก
 • มีระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้องหรือหินได้นาน 15 นาที เพือสะดวกในการติดตั้ง
 • กาวซีเมนต์ที่ผสมอยู่ในถังสามารถใช้ได้นาน 4 ชั่วโมง และต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน
 • ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ บนกระเบื้อง
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย
 • ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง

*แนะนำต้องใช้คู่กับ กาวยาแนวกระเบื้องป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

 

บริเวณที่ใช้งาน ผนัง, พื้น
ขนาด : ถุงละ 20 กก.
สี : เทา

ปริมาณการใช้งาน โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.
เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม หินกาบ หินธรรมชาติ ขนาดสูงสุดถึง 1×1 เมตร

 

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
– สำาหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
– สำาหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวโดยขูดลอกสีที่หลุดออกหรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออกแล้วปูใหม่ กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออกให้หมด
– ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำาสูง) จำาเป็นต้องทำาให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
– ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

 

การผสม
ผสม Weber Tai No Stain กาวซีเมนต์ เวเบอร์ ไทล์ โน สเตน 20 กก. สีเทา ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย แล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10×10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำาการยาแนว

 

ข้อจำกัด

 • กรณีปูกระเบื้องบนผนังภายนอกสูงกว่า 8 ม. ใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนไม้และไม้อัดซีเมนต์ ใช้ น้ำยารองพื้น เวเบอร์พริม 2 แล้วตาม
  ด้วย กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนอิฐมวลเบาโดยไม่ต้องฉาบ ใช้กาวซีเมนต์มวลเบาฝุ่นไม่ฟุ้ง เวเบอร์ไทล์ แม็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนปูนฉาบยิปซัมและแผ่นยิปซัมบอร์ด ใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์ หรือกาวเหลว เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส (สำหรับพื้นที่บริเวณเปียกชื้น)  หรือกาวเหลว เวเบอร์ฟิกซ์ โปร (สำหรับพื้นที่ส่วนแห้ง)
 • กรณีปูกระเบื้องบนพื้นผิวโลหะ พลาสติก ใช้กาวเหลว เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

– 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

 

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ความหนาแน่น : 1.40 กรัม/ลบ.ซม.
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 – 10 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 

ประเภท กาวซีเมนต์คุณภาพสูง
ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.
ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที
อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง
ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที
การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำาได้นาน 15 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2-10 มม.
ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

 

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2
หรือ (EN 1348-8.2)
>1.0 N/mm2 1.26 N/mm2
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำา ISO 13007 part 2-4.4.4.3
หรือ (EN 1348-8.3)
>1.0 N/mm2 1.11 N/mm

 

Back to Top