สินค้าลดราคา

450.00฿ 307.00฿

In Stock

Webertec non-shrink grout plus เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้งเกร้าท์ พลัส ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว 25 กก. สีเทา

เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส ซีเมนต์สำาเร็จรูปชนิดไม่หดตัวประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะสำหรับงานเทเกร้าท์ทั่วไป รวมถึงงานฉาบซ่อมแซมบริเวณ คาน เสา ผนังคอนกรีต ผนังพรีเเคส

 

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้ได้ทั้งงานเทเกร้าท์และฉาบซ่อมคอนกรีต
 • ไม่เยิ้มน้ำ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง
 • รับกำลังอัดมากกว่า 700 ksc.
 • เหมาะสำหรับงานเทฐานเครื่องจักร เสา ราง
 • เหมาะสำหรับงานซ่อมรูโพรงของโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป หรือแผ่นหล่อสำเร็จ รวมถึงการใช้ในการประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป เช่น เสา คาน แผ่นพื้น
 • เหมาะสำหรับงานฝังหรือยึดเหล็กเส้น สลักเกลียว

 

บริเวณที่ใช้งาน : ผนัง เสา และพื้นคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ หรือสีทาบ้าน
ขนาด :  ถุงละ 25 กก.
สี : เทา


ปริมาณการใช้งาน :

 • งานเท ผงซีเมนต์เกร้าท์ประมาณ 2 กก. / ปริมาตร
  มอร์ตาร์ 1 ลิตร
 • งานฉาบ โดยเฉลี่ย 16 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 15 คะแนน! มูลค่า 1.50฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Webertec non-shrink grout plus เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้งเกร้าท์ พลัส ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว 25 กก. สีเทา

เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัวประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะสำหรับงานเทเกร้าท์ทั่วไป รวมถึงงานฉาบซ่อมแซมบริเวณ คาน เสา ผนังคอนกรีต ผนังพรีเเคส

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้ได้ทั้งงานเทเกร้าท์และฉาบซ่อมคอนกรีต
 • ไม่เยิ้มน้ำ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง
 • รับกำลังอัดมากกว่า 700 ksc.
 • เหมาะสำหรับงานเทฐานเครื่องจักร เสา ราง
 • เหมาะสำหรับงานซ่อมรูโพรงของโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป หรือแผ่นหล่อสำเร็จ รวมถึงการใช้ในการประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป เช่น เสา คาน แผ่นพื้น
 • เหมาะสำหรับงานฝังหรือยึดเหล็กเส้น สลักเกลียว

 

บริเวณที่ใช้งาน : ผนัง เสา และพื้นคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ หรือสีทาบ้าน
ขนาด :  ถุงละ 25 กก.
สี : เทา


ปริมาณการใช้งาน :

 • งานเท ผงซีเมนต์เกร้าท์ประมาณ 2 กก. / ปริมาตร
  มอร์ตาร์ 1 ลิตร
 • งานฉาบ โดยเฉลี่ย 16 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม

 

การเตรียมพื้นผิว
1. พื้นผิวคอนกรีต จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน คราบจารบีเศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ
2. พื้นผิวเหล็ก จะต้องปราศจากคราบสนิม น้ำามัน จารบี
3. พรมน้ำ
บริเวณที่จะใช้งานให้มีความชื้นพอเหมาะ สำาหรับพื้นผิวที่มีการดูดซึมน้ำ

 

การผสม
1. ตวงน้ำลงในภาชนะที่จะทำการผสม
2. ผสม
เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส 25 กก. กับน้ำ 4-4.5 ลิตร (น้ำ 16-18% ของน้ำาหนักปูน) หรือ ปูน 4 ส่วน : น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตรสำหรับงานเกร้าท์
3. ผสม เวเบอร์.เท็ค
 นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส 25 กก. กับน้ำ 3-3.5 ลิตร (น้ำ 12-14% ของน้ำหนักปูน) หรือ ปูน 5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร สำหรับงานฉาบซ่อมแซม
4. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าผสมปริมาณน้อยต่อครั้งสามารถใช้การกวนด้วยเกรียงได้ หากใช้ปริมาณมากให้ใช้การผสมด้วยเครื่องผสม(รอบไม่เกิน 500 รอบต่อนาที) หลังผสมควรทิ้งไว้ 3-5 นาที เพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและลดฟองอากาศในส่วนผสม
5. ในกรณีต้องการเพิ่มความหนาในการเทเกร้าท์ สามารถผสมหินเกร็ดขนาด 2/8” (6 มม.) ในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำาหนัก

 

ลักษณะการใช้งาน
1. งานเทฐานเครื่องจักร เสา ราง
2. งานซ่อมรูโพรงของโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป หรือแผ่นหล่อสำาเร็จ รวมถึง
การใช้ในการประกอบโครงสร้างสำาเร็จรูป เช่น เสา คาน แผ่นพื้น
3. งานฝังหรือยึดเหล็กเส้น สลักเกลียว

 

ข้อแนะนําการใช้งาน
1. ควรตรวจสอบการติดตั้งไม้แบบ ต้องแข็งแรงแน่นหนาและอุดร่อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเ.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส
2. การเทให้เทจากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศและควรเทอย่างต่อเนื่องจนเต็ม
3. สามารถใช้การกระทุ้งเพื่อช่วยขจัดฟองอากาศได้
4. ควรบ่มพื้นผิวทันทีเมื่อแห้งพอ และควรบ่มทิ้งไว้ 3-7 วัน

 

ข้อจํากัดในการใช้งาน

 • ควรตรวจสอบการติดตั้งไม้แบบ ต้องแข็งแรงแน่นหนาและอุดร่อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเวเบอร์เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส
 • การเทให้เทจากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศและควรเทอย่างต่อเนื่องจนเต็ม
 • สามารถใช้การกระทุ้งเพื่อช่วยขจัดฟองอากาศได้
 • ควรบ่มพื้นผิวทันทีเมื่อแห้งพอ และควรบ่มทิ้งไว้ 3-7 วัน

 

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
– 1 ปีนับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู่ในสภาพไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้งไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดควรปิดถุงให้แน่นสนิท)

 

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ลบ.ซม.
 • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-5 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 ํC และ +35 ํC

หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้จากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการใช้งานที่หน่วยงานเนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Click)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท ผลทดสอบ
ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม.3
ระยะเวลาบ่มเคมี 3-5 นาที
อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที
อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 ำC และ +35 ำC
สี

ขาว, เทา

Back to Top