LOKFIX EP (2kg) น้ำยาอีพ็อกซี่เสียบเหล็กและเชื่อมประสาน

In Stock

LOKFIX EP (2kg) น้ำยาอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก และเชื่อมประสาน

• สามารถใช้ยึดติดกับวัสดุต่างๆในโครงสร้างเช่น เหล็ก หิน คอนกรีต กระเบื้อง
• สามารถรับกำลังอัดได้ดี
• ใช้สำหรับงานซ่อมแซม หรืออุดคอนกรีตที่แตกร้าว
• ใช้ประสานคอนกรีตที่เสียหายได้

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท/บิล ขึ้นไป

512.00฿