CONBEXTRA BB80 (25kg) ปูนซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว (900 KSC)

In Stock

CONBEXTRA BB80 (25kg) ปูนซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว (900 KSC)

• รับกำลังอัดได้สูงถึง 900 KSC
• การไหลลื่นดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ สามารถใช้งานที่ความข้นเหลว และอุณหภูมิที่หลากหลาย
• ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
• เหมาะสำหรับงานเกร้าท์ที่มีการทำงาน หรือต้องการความทนทานสูงเช่น จุดรองรับสะพาน งานรองฐานเครื่องจักรหนัก

อัตราการใช้ : น้ำ 3 ลิตร/1 ถุง

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท/บิล ขึ้นไป

470.00฿