CEMTOP 200 (25kg) ซีเมนต์เทปรับระดับพื้นที่ความหนา 2 – 12 มม.

In Stock

CEMTOP 200 (25kg) ซีเมนต์เทปรับระดับพื้นที่ความหนา 2 – 12 มม.

• เหมาะสำหรับเทปรับระดับพื้นที่ที่ต้องการความเสมอ ระดับเดียวกันเป็นพิเศษเช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นต้น
• ช่วยเทปรับระดับซ่อมแซมพื้นเก่าที่ชำรุด หลุดร่อน เป็นหลุมบ่อ ขรุขระ และไม่เสมอกัน
• ใช้ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง พรม หรือก่อนทาเคลือบพื้น
• มีการยึดเกาะผิงกับผิวเดิมอย่างดีเยี่ยม

อัตราการใช้ : ได้ปริมาตร 14.7 ลิตร/ถุง

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท/บิล ขึ้นไป

822.00฿