Sika Anchorfix-2 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -2 กาวแห้งเร็วเสียบเหล็ก 550 มล.

In Stock

Sika Anchorfix-2 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -2 กาวแห้งเร็วเสียบเหล็ก 550มล.

วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิด 2 ส่วนผสม ให้กำลังเร็ว

 • วัสดุยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย
 • ให้กำลังเร็ว
 • ประเภทเมทาครีเลตโพลีเอสเตอร์ แบบปราศจากสไตรีนหรือตัวทำละลาย

 

การใช้งาน

  Sika AnchorFix® -2 เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้ ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ :

 • เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง
 • สลักเกลียว
 • น็อต และระบบยึดติดเฉพาะงาน
 • คอนกรีต
 • งานก่ออิฐบล็อก หรืออิฐมอญ
  ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิว Sika AnchorFix® -1 ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

 • หินธรรมชาติแข็ง
 • หินแข็ง

 

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึดและรูเจาะเสียบเหล็ก

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

1,500.00฿ 875.00฿