Sika Skim Coat ผงซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 20 กก. สีเทา

In Stock

Sika Skim Coat ซิก้า สกิม โค้ท ผงซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 20 กก. สีเทา

Sika Skim Coat ซิก้า สกิม โค้ท ผงซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 20 กก. สีเทา

 

ผงซีเมนต์สำเร็จรูป ผสมกับน้ำเพื่อ สำหรับฉาบบาง (0.5-2 มม.) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิวคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบ เช่นรอยแตกลายงา ตามด ฟองอากาศ

 • ผสมกับน้ำ เพื่อใช้ในงานฉาบ ซ่อมแซมรอยแตกลายงา ตามด รอยต่อตะเข็บ รูพรุนต่างๆ
 • สามารถใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร
 • ฉาบแต่งผิวคอนกรีตได้เนียนเรียบ
 • มีคุณสมบัติการยึดเกาะดีเยี่ยม
 • สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน

  Sika® Skim Coat ผสมกับน้ำเพื่อใช้ตกแต่งพื้นผิว เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ
 • ผนังก่ออิฐ และ ฯลฯ

คุณประโยชน์

 • ใช้งานง่าย
 • ใช้ได้กับทั้งพื้นผิวภายใน และภายนอก
 • ช่วยให้พื้นผิวทนทานต่อการสึกหรอ
 • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวซีเมนต์
 • แห้งเร็ว

 

สี : สีเทา

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

อัตราการใช้ : 1.9 กก./ตรม./ความหนา 1 มม.

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

350.00฿ 236.00฿