อุปกรณ์จัดกระเบื้องขนาด 3 มม. SPW03

In Stock

อุปกรณ์จัดกระเบื้องขนาด 2 มม. SPW02

อุปกรณ์จัดกระเบื้องขนาด 3 มม. รหัสสินค้า SPW03
1 ถุง บรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ราคานี้เป็นราคารับเอง

990.00฿ 755.00฿