ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.dr-proof.com ทางบริษัท Dr.proof ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของคุณลูกค้า ดังนั้น ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทาง Dr.proof กำหนดขึ้นในการใช้งานบนเว็ปไซต์นี้ เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบายของตัวท่านเอง เนื่องจากทาง Dr.proof มีนโยบายในการพัฒนาเว็บไซต์ และปรับปรุงบริการการขายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ทาง Dr.proof จึงรบกวนให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้ Dr.proof ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขที่ทาง Dr.proof กำหนดไว้ทั้งฉบับนี้และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ Dr.proof ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้งานเว็บไซต์
ทาง Dr.proof อนุญาตให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใช้งานภายในเว็บไซต์นี้ โดยที่ลูกค้าทุกท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทาง Dr.proof ได้อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าทั่วไป
ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บและจดจำรหัสผ่านของตัวท่านเอง และระบุบัญชีอื่นๆให้ปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่สามารถจดจำรหัสผ่านของตัวท่านเองได้ ทาง Dr.proof จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
ทาง Dr.proof ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้งาน สีผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ ไว้กับสินค้าแต่ละตัวแล้ว ทาง Dr.proof ได้แสดงสินค้าที่มีสีที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าสีบนหน้าจอของแต่ละท่าน ดังนั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามกับทาง Dr.proof ได้ที่ 02-115-1738 (เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17.30 น.)

เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ โดยลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้เลย โดยขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ท่านเลือกให้ดีก่อนเช่น สีของผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ อัตราการใช้งาน ตรวจสอบประเภทของสินค้าว่าตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้ารึเปล่า และอ่านข้อกำหนดของทาง Dr.proof ก่อนการชำระค่าบริการ เช่น ขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า เมื่ออ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงทำการกดสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้า เมื่อทาง Dr.proof ได้รับคำสั่งซื้อแล้ว จะดำเนินการจัดส่งถึงลูกค้าให้เร็วที่สุด
การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านชำระเงินค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้วและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ Dr.proof ได้กำหนดตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ Dr.proof นี้เท่านั้น
การขายและการสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่การจัดส่งที่ลูกค้าได้กรอกไว้เท่านั้น
ราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Dr.proof เป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า
การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
การชำระค่าบริการสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระผ่านทาง Omise หรือระบบรับชำระและจัดการเงิน ซึ่งรองรับการใช้บัตรเครดิต/เดบิต หรือการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
– ระบบรับชำระและจัดการเงิน Omise
– รองรับบัตรเครดิต/เดบิต
– บิลเพลย์เมนต์ ผ่านเคาน์เตอร์บริการชำระที่ Tesco lotus ทุกสาขา
– Internet banking สำหรับผู้ที่ไม่ถือบัตร สามารถชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ธนาคารที่รองรับ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า
– บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อลูกค้าทำการชำระค่าบริการสินค้าแล้ว และทาง Dr.proof ได้ทำการตรวจสอบแล้วเรียบร้อย
– การจัดส่งสินค้าจะดำเนินตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า โดยการจัดส่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และจำนวนรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ เช่น ถ้าสั่งในปริมาณน้อย ก็อาจจะต้องรอรอบการจัดส่งของทางโรงงาน แต่ถ้าหากสั่งตามขั้นต่ำที่ทาง Dr.proof กำหนด ทางเราจะดำเนินการส่งให้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการจัดส่งทุกครั้ง เพื่อยืนยันที่อยู่การจัดส่ง โดยสินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้ากรอกเอาไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้ เมื่อยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
– ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่สั่งผลิต สินค้าที่ต้องนำเข้าตามคำสั่งซื้อ สินค้าสั่งพิเศษ หรือสินค้าที่ต้องรอรวมรอบจัดส่งพร้อมกับเจ้าอื่น โดยทาง Dr.proof จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
– ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากที่ Dr.proof ได้ยืนยันวันส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ให้โทรแจ้งกับ Dr.proof ได้ทันทีที่เบอร์ 02-115-1738 (เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17.30 น.)
– เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้า จำนวนและการใช้งานของสินค้านั้นๆ ก่อนการลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเอง กรณีพบปัญหา กรุณาแจ้ง 02-115-1738 (เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17.30 น.)

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
1.กรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆ ที่ทำให้ผลการสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่ลูกค้ากดสั่งซื้อ เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน สีผิด ขนาดบรรจุผิด เป็นต้น ทาง Dr.proof มีสิทธิอย่างเต็มที่ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา และหากบริษัทได้รับการชำระค่าสินค้าแล้ว Dr.proof จะทำการโอนเงินคืนแก่ลูกค้าทันทีที่ Dr.proof ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดความรับผิด
การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการภายในเว็บไซต์ Dr.proof หรือการกระทำรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อจากตัวท่านเอง หรือการที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำให้ หรือการที่บุคคลอื่น
แอบอ้างนำรหัส (Password) ของท่านไปใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจของท่านหรือความประมาทก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัส (Password) หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ท่านจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมดทุกประการ และท่านไม่สามารถเรียกร้องใดๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านได้
ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ Dr.proof หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ โดยที่เจ้าของบัตรเครดิตไม่ได้อนุญาตหรือยินยอม หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อทาง Dr.proof ได้รับคำแย้งจากเจ้าของบัตรเครดิตหรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้ทาง Dr.proof ไม่ได้รับค่าสินค้าหรือบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของบัตรเครดิตหรือทางธนาคารได้ ท่านในฐานะที่เป็นคนใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าสินค้าและบริการหรือค่าความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และทาง Dr.proof มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านเพื่อบังคับชำระหนี้ และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า จึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบ
นโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การที่ท่านได้รับทราบข้อตกลงแล้ว ทาง Dr.proof จะถือว่าท่านยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ทาง Dr.proof กำหนดขึ้น

การชดเชยค่าเสียหาย
ท่านในฐานะลูกค้าผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดใช้และชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทาง Dr.proof จากข้อเรียกร้องใดๆ รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร ค่าสูญหาย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทั้งหมด ที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดกรณีพิเศษที่ Dr.proof กำหนด หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการไม่ใส่ใจหรือการจงใจทำผิดกฎหมาย

Back to Top