Showing 1–12 of 21 results

Brand:

Flex -11 FC ซิก้าเฟล็กซ์ -11 เอฟซี ยาแนวประเภทโพลียูรีเทน 310 มล.

380.00฿ 280.00฿
Brand:

Sika Grout -212 HP ซิก้าเกร้าท์ -212 เอชพี ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ 25 กก.

670.00฿ 543.00฿
Brand:

SikaFlex Construction AP กาวโพลียูรีเทนยาแนวรอยต่อ 310 มล.

350.00฿ 234.00฿
Brand:

SikaFlex Construction กาวโพลียูรีเทนยาแนวรอยต่อ 600 มล.

350.00฿ 249.00฿
Brand:

SikaFlex PRO 3WF พียู ยาแนวรอยต่อคุณภาพสูง สีเทา 600 มล.

497.00฿ 382.00฿
Brand:

SikaGrout 214-11 ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง ไม่หดตัว 25 กก.

650.00฿ 473.00฿
Brand:

SikaGrout 212 -11 ซีเมนต์พิเศษกำลังอัดสูงไม่หดตัวเนื้อละเอียด 25 กก.

650.00฿ 481.00฿
Brand:

SikaGrout 212 GP ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง ไม่หดตัว 25 กก.

450.00฿ 312.00฿
Brand:

Sikasil® C AP ซิก้าซิล ซี เอพี

280.00฿ 214.00฿
Brand:

Weber Color Classic กาวยาแนว (กล่องละ 20 ถุง / ถุงละ 1 กก.)

439.00฿688.00฿
Brand:

Weber Color Classic กาวยาแนว (กล่องละ 6 ถุง / ถุงละ 1 กก.)

140.00฿615.00฿
Brand:

Weber Color HR กาวยาแนว สระว่ายน้ำและซาวน่า

834.00฿4,098.00฿
Back to Top