Showing all 4 results

Brand:

Sika Anchorfix-1 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -1 กาวเสียบเหล็ก แห้งตัวเร็ว 300 มล.

790.00฿ 646.00฿
Brand:

Sika Anchorfix-2 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -2 กาวแห้งเร็วเสียบเหล็ก 550 มล.

1,500.00฿ 875.00฿
Brand:

Sika MaxTack ซิก้า แมคแทค กาวตะปู สีขาว 280 มล.

182.00฿ 129.00฿
Brand:

SikaBond T55 (J) กาวติดพื้นไม้ปาร์เก้ ทั้งไม้จริงและไม้เอ็นจิเนียร์ 2 กก.

750.00฿ 602.00฿
Back to Top