Showing all 8 results

Brand:

CEMTOP 200 (25kg) ซีเมนต์เทปรับระดับพื้นที่ความหนา 2 – 12 มม.

822.00฿
Brand:

CEMTOP 400SD (25kg) ซีเมนต์เทปรับระดับพื้นที่ความหนา 6 – 12 มม.

1,155.00฿
Brand:

Lanko 173 Self Skim 25KG. ปูนเทปรับระดับ สำหรับความหนา 3-8 มม.

960.00฿ 732.00฿
Brand:

Sika Levelling Mortar ซิก้า เลเวลลิ่ง มอร์ต้า ปูนปรับระดับ สีเทา 25กก./ถุง สีเทา

494.00฿ 380.00฿
Brand:

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

670.00฿ 512.00฿
Brand:

weber floor 1145 เวเบอร์ฟลอร์ 1145 ปูนปรับระดับพื้น 25 กก. สีเทา

1,000.00฿ 766.00฿
Brand:

Weber floor 4655 (self leveling) ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย 25 กก. สีเทา

2,300.00฿ 1,756.00฿
Brand:

weberfloor slope adjust เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป 25 กก. สีเทา

700.00฿ 492.00฿
Back to Top