นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการรับประกัน วัสดุ และการคืนเงิน

นโยบายการรับประกันคุณภาพ
Dr.proof มีนโยบายรับประกันคุณภาพของวัสดุ หากวัสดุชำรุดที่เกิดจากการขนส่ง Dr.proof ยินดีคืนเงินให้ลูกค้า ในกรณีที่เกิดจากการจัดส่งโดยทางบริษัท ดังนั้น ลูกค้าจึงควรตรวจนับ และตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันรับสินค้า

นโยบายการคืนเงิน
ทั้งนี้ นโยบายการประกันเงินคืนให้ลูกค้า ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้าว่าเป็นเช่นไร ดังนี้

กรณีที่มีการมัดจำค่าสินค้า แต่ทางโรงงานไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามต้องการ ผู้จัดซื้อมีสิทธิยื่นขอเงินมัดจำค่าสินค้าคืนได้ ทั้งนี้ การอนุมัติเงินคืน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจัดซื้อสินค้า โดยทางโรงงานจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตอีกครั้ง เมื่อโรงงานพิจารณาอนุญาตแล้ว ทาง Dr.proof จะทำการคืนเงินประกัน หรือส่วนต่างให้กับลูกค้าโดยตรง

การชำระเงินค่าวัสดุกับทาง Dr.proof

ช่องทางการชำระเงินที่รองรับ
ระบบรับชำระและจัดการเงิน OMISE

 

 

 

ข้อมูลของลูกค้าที่จำเป็น

ชื่อ-นามสกุล 

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

รายการสินค้า

ที่อยู่ในการจัดส่ง

Back to Top