Showing 1–12 of 20 results

Brand:

BRUSHBOND FLXIII (41.9kg) ซีเมนต์กันซึมยืนหยุ่นสูงพิเศษชนิดโพลิเมอร์

3,994.00฿
Brand:

BRUSHBOND GREY (22.5kg) ซีเมนต์กันซึมชนิดอะครีลิคโพลีเมอร์

644.00฿
Brand:

BRUSHBOND TGP (20kg) ซีเมนต์กันซึมชนิดตกผลึก

1,024.00฿
Brand:

BRUSHBOND TGP CL (20L) วัสดุทากันซึมสูตรน้ำชนิดตกผลึก

3,219.00฿
Brand:

Lanko K11 202 Matryx 25KG. ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดตกผลึก (ส่วนผสมเดียว)

Brand:

Lanko K11 224 Rapid Plug แลงโก้ เค11 แร็พพิด ปลั๊ก ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

3,073.00฿4,390.00฿
Brand:

Lanko K11 226 Flex แลงโก้ เค11 เฟล็กซ์ ซีเมนต์ทากันซึม (2ส่วนผสม) ชุด23KG.

1,024.00฿
Brand:

Lanko K11 226 Flex แลงโก้ เค11 เฟล็กซ์ ซีเมนต์ทากันซึม (2ส่วนผสม) ชุด23KG.

1,340.00฿ 1,024.00฿
Brand:

NITOCOTE CM210 GREY (23kg.) ซีเมนต์กันซึมชนิดโพลิเมอร์

1,098.00฿
Brand:

Sika -102 Waterplug ซิก้า -102 วอเตอร์ปลั๊ก ซีเมนต์อุดรอยรั่วน้ำ

190.00฿2,049.00฿
Brand:

Sika101A ซิก้า101เอ ซีเมนต์พิเศษสำเร็จรูป ฉาบทาป้องกันการรั่วซึม

218.00฿644.00฿
Brand:

SikaTop Seal -107 A+B ซีเมนต์ฉาบหรือทาป้องกันการรั่วซึม (25 กก.)

1,318.00฿ 1,014.00฿
Back to Top