Showing 1–12 of 49 results

Brand:

BRUSHBOND FLXIII (41.9kg) ซีเมนต์กันซึมยืนหยุ่นสูงพิเศษชนิดโพลิเมอร์

3,994.00฿
Brand:

BRUSHBOND GREY (22.5kg) ซีเมนต์กันซึมชนิดอะครีลิคโพลีเมอร์

644.00฿
Brand:

BRUSHBOND TGP (20kg) ซีเมนต์กันซึมชนิดตกผลึก

1,024.00฿
Brand:

BRUSHBOND TGP CL (20L) วัสดุทากันซึมสูตรน้ำชนิดตกผลึก

3,219.00฿
Brand:

Dow Corning Glass & Metal กาวซิลิโคนยาแนว (300 ml.)

150.00฿ 101.00฿
Brand:

Dow Corning Glass Sealant กาวซิลิโคนยาแนวอะชิติก (300 ml.)

125.00฿ 96.00฿
Brand:

Dow Corning GP Silicone Sealant ซิลิโคน ซีลแลนท์ (280 ml.)

100.00฿ 75.00฿
Brand:

Dow Corning Sanitary & Tile ซิลิโคน ซีลแลนท์ (300 ml.)

140.00฿ 104.00฿
Brand:

EXPANCELL 15mm โฟมแท่งอุดรอยต่อ ชนิดโพลิเอททีลีน (100m./ม้วน)

439.00฿
Brand:

EXPANCELL 20mm โฟมแท่งอุดรอยต่อ ชนิดโพลิเอททีลีน (100m./ม้วน)

878.00฿
Brand:

EXPANCELL 25mm โฟมแท่งอุดรอยต่อ ชนิดโพลิเอททีลีน (100m./ม้วน)

3,366.00฿
Brand:

EXPANDAFOAM (5mmx0.6mx100m)

13,970.00฿
Back to Top