สินค้าลดราคา

850.00฿ 622.00฿

มีสินค้า

Weber Dry Tec เวเบอร์ ดราย เท็ค ซีเมนต์ผสมสำเร็จกันรั่วซึม 20 กก. สีเทา

เวเบอร์.ดราย เท็ค ซีเมนต์ผสมสำเร็จ สำหรับฉาบหรือทาป้องกันการรั่วซึม ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวซีเมนต์ เหมาะสำาหรับสระว่ายน้ำที่เป็นสระขุด พื้นที่ใต้ดิน งานฐานราก บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ และรางระบายน้ำ ทนต่อแรงดันน้ำทั้งด้านบวกและลบ จึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

 

คุณสมบัติเด่น

 • เหมาะกับพื้นที่ใต้ดิน และสระว่ายน้ำแบบขุด
 • เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกันซึมในสระว่ายน้ำก่อนปูกระเบื้อง
 • ทนต่อแรงดันน้ำทั้งด้านบวก และลบได้ถึงความลึก 50 เมตร (น้ำใต้ดินและน้ำในสระ)
 • ทนแรงดันน้ำได้ทั้งจากด้านใน และด้านนอก
 • ทนต่อน้ำกระด้าง และน้ำครอรีน
 • ใช้งานง่าย สะดวก โดยการฉาบหรือทา
 • ไม่เป็นพิษ

 

 

บริเวณที่ใช้งาน : ผนัง, พื้น, สระว่ายน้ำ, ชั้นใต้ดิน
ขนาด :  ถังละ 20 กก.
สี : เทา
ปริมาณการใช้งาน
:  ดยเฉลี่ย 5 ตร.ม./ถุง 20 กก.

 

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 31 คะแนน! มูลค่า 3.10฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Weber Dry Tec เวเบอร์ ดราย เท็ค ซีเมนต์ผสมสำเร็จกันรั่วซึม 20 กก. สีเทา

Weber Dry Tec เวเบอร์ ดราย เท็ค ซีเมนต์ผสมสำเร็จกันรั่วซึม 20 กก. สีเทา ซีเมนต์ผสมสำเร็จ สำหรับฉาบหรือทาป้องกันการรั่วซึม ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวซีเมนต์ เหมาะสำาหรับสระว่ายน้ำที่เป็นสระขุด พื้นที่ใต้ดิน งานฐานราก บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ และรางระบายน้ำ ทนต่อแรงดันน้ำทั้งด้านบวกและลบ จึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

 

คุณสมบัติเด่น

 • เหมาะกับพื้นที่ใต้ดิน และสระว่ายน้ำแบบขุด
 • เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกันซึมในสระว่ายน้ำก่อนปูกระเบื้อง
 • ทนต่อแรงดันน้ำทั้งด้านบวก และลบได้ถึงความลึก 50 เมตร (น้ำใต้ดินและน้ำในสระ)
 • ทนแรงดันน้ำได้ทั้งจากด้านใน และด้านนอก
 • ทนต่อน้ำกระด้าง และน้ำครอรีน
 • ใช้งานง่าย สะดวก โดยการฉาบหรือทา
 • ไม่เป็นพิษ

 

บริเวณที่ใช้งาน : ผนัง, พื้น, สระว่ายน้ำ, ชั้นใต้ดิน
ขนาด :  ถังละ 20 กก.
สี : เทา
ปริมาณการใช้งาน
:  ดยเฉลี่ย 5 ตร.ม./ถุง 20 กก.

 

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
1. พื้นผิวต้องเรียบได้ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบต่างๆ
2. ซ่อมแซมบริเวณที่ชำารุด ทำาการอุดรู รอยต่อต่างๆ แล้วฉาบทับให้เรียบ
– ถ้าเป็นพื้นผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม. ก่อนทา
เวเบอร์.ดราย เท็ค
3. พรมพื้นผิวให้ชุ่มด้วยน้ำสะอาด (อย่าให้แห้งหรือแฉะเกินไป) ก่อนทา เวเบอร์.ดราย เท็ค

 

การผสม
1. ผสมซีเมนต์ผสมเสร็จกันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย เท็ค ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน 3 : 1
2. ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำา ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนได้เนื้อละเอียดไม่จับตัวเป็นก้อน
3. ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน

 

การทำกันซึม
สามารถใช้งาน เวเบอร์.ดราย เท็ค ได้สองวิธีดังนี้
1. ใช้แปรงทา
        1.1 ใช้แปรงทา เวเบอร์.ดราย เท็ค ชั้นแรกให้กระจายทั่วพื้นผิว ด้วยปริมาณการใช้ประมาณ 2 กก/ตร.ม เน้นตรงช่วงรอยต่อของแปรงให้มีชั้นของกันซึมปิดอยู่ด้วย
1.2 ทิ้งไว้ให้แห้ง 6-12 ชม. หรือตามสภาพอากาศและความชื้น
1.3 พรมน้ำาลงบนชั้นแรกที่แห้งแล้ว แล้วใช้แปรงทา
เวเบอร์.ดราย เท็ค ทับลงไปอีกชั้นหนึ่งตามแนวขวางกับการทาครั้งแรก ด้วยปริมาณการใช้ประมาณ 1.5 – 2 กก/ตร.ม. ความหนารวมควรอยู่ที่ 2-3 มม. (ถ้าใช้แปรงทาทั้งสองชั้นแล้วไม่ได้ความหนาตามที่กำาหนด ให้ฉาบผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวแล้วใช้แปรงรูดเพื่อไล่ฟองอากาศ)
2. ใช้เกรียงหวี U9 (รหัส NTU9)
       2.1 ฉาบ เวเบอร์.ดราย เท็ค บางๆลงบนพื้นผิว โดยออกแรงกดเพื่อให้เนื้อผลิตภัณฑ์ปิดรูพรุนของพื้นผิว แล้วทิ้งให้แห้ง
2.2 หวี
เวเบอร์.ดราย เท็ค ด้วยเกรียงหวี U9 แล้วปาดให้เรียบจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

 

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
– 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นอากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

 

ข้อจำกัด

 • ไม่ควรให้ความหนาของการฉาบหรือทาครั้งแรกเกิน 2 มม.
 • ไม่ควรใช้บนพื้นผิวอิฐ และคอนกรีตที่มีรูพรุนสูง
 • ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่ไม่แข็งแรงและเปราะบาง หรือบริเวณที่มีรอยร้าว
 • เวเบอร์ดราย เท็ค เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดไม่ยืดหยุ่น จึงไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับบริเวณที่ต้องรองรับการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง รวมถึงบริเวณที่มีการสัญจรสูง

 

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • เหมาะกับพื้นที่ใต้ดิน และสระว่ายน้ำแบบขุด
 • เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกันซึมในสระว่ายน้ำก่อนปูกระเบื้อง
 • ทนต่อแรงดันน้ำทั้งด้านบวก และลบได้ถึงความลึก 50 เมตร (น้ำใต้ดินและน้ำในสระ)
 • ทนแรงดันน้ำได้ทั้งจากด้านใน และด้านนอก
 • ทนต่อน้ำกระด้าง และน้ำครอรีน
 • ใช้งานง่าย สะดวก โดยการฉาบหรือทา
 • ไม่เป็นพิษ

หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้จากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการใช้งานที่หน่วยงานเนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทผลิตภัณฑ์ กันซึมแบบซีเมนต์
ความหนาแน่นเมื่อเป็นผง 1.35 กรัม/ซม3
การยึดเกาะกับคอนกรีต 1.48 N/mm2 (MPa)
การยึดเกาะในที่เปียก >0.5 N/mm2 (MPa)
สี

ขาว, เทา

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Weber Dry Tec เวเบอร์ ดราย เท็ค ซีเมนต์ผสมสำเร็จกันรั่วซึม 20 กก. สีเทา”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back to Top