สินค้าลดราคา

90.00฿ 66.00฿

In Stock

Intraplast ZX สารผสมการขยายตัวคุณภาพสูงและการไหลตัวที่ดี 0.5กก./ถุง x 2ถุง

 • สำารผสมเพื่อเพิ่มการขยายตัวคุณภาพสูง และการไหลตัวที่ดี
 • สำหรับงานเกร้าท์ท่อดึงลวด
 • ใช้ผสมกับซีเมนต์และน้ำ

 

คุณลักษณะ

Intraplast® ZX(อินทราพลาส เซทเอ็กซ์)เป็นสารผสมเพิ่มเพื่อการขยายตัวคุณภาพ สูง ที่มีลักษณะเป็นผงสําเร็จรูปพร้อมใช้งานไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟปราศจากส่วนผสมของคลอไรด์และสารอื่น ๆ ที่เป็นสารก่อให้เกิดสนิม Intraplast® ZXเมื่อผสมกับ ซีเมนต์และ น้ําจะทําให้เกิดการขยายตัวสูงและมีการไหลตัวที่ดีโดยที่ไม่ทําให้เกิด การตกตะกอนIntraplast® ZXจะช่วยทําให้สามารถลดส่วนผสมของน้ําลงได้โดย ที่ยังคงมี การไหลตัวที่ดีอยู่

 

การใช้งาน

Intraplast® ZX เป็นสารผสมเพิ่มพิเศษในการเกร้าท์ท่อดึงลวด, แผ่นรองรับ, ดาดอุโมงค์ รวมทั้งการยึดโบลต์ในหินและดิน การใช้ Intraplast® ZX จะทําให้เนื้อวัสดุ ผสมของซีเมนต์และน้ํา มีคุณสมบัติที่ดีดังนี้

 • ปรับปรุงการไหลตัวให้ดีขึ้น
 • การรับกําลังและการยึดเกาะที่ดี
 • เพิ่มการยึดเกาะภายในเนื้อของน้ําปูน
 • มีค่าการขยายตัวมากเป็นพิเศษ
 • ป้องกันการเกิดสนิมของลวดในท่อดึงลวด
 • เนื้อแน่นและทนทานและไหลตัวเติมช่องว่างต่าง ๆ ได้ดี
 • เพิ่มความต้านทานต่อความเย็นจัด
 • มีความสามารถในการทํางานได้ยาวนานขึ้น

 

วิธีการใช้งาน

ผสม Intraplast® ZX ในอัตราส่วน 1-2% โดยน้ําหนักของซีเมนต์ โดยที่อัตราส่วน น้ําต่อซีเมนต์ (W/C ratio) และระยะเวลาในการผสมขึ้นอยู่กับข้อกําหนด โดยในงาน เกร้าท์ท่อดึงลวดทั่ว ๆ ไป จะใช้อัตราส่วน น้ําต่อซีเมนต์ ประมาณ 0.40-0.45 และใช้เวลา ในการผสมประมาณ 3-4 นาที โดยทั่วไปขั้นตอนในการผสมจะเป็นดังนี้ คือ น้ํา/ ซีเมนต์/ Intraplast® ZX ในการเกร้าท์ท่อดึงลวดนั้นไม่แนะนําให้ผสมทราย ในส่วนผสม

 

ข้อควรระมัดระวัง

Intraplast® ZX เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษสําหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน โดยเฉพาะในงานเกร้าท์ท่อดึงลวด การที่จะให้วัสดุมีคุณภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการผสม,คุณภาพของซีเมนต์, น้ําและอุณหภูมิขณะ ทํางานดังนั้น ควรที่จะมีการทดสอบในสภาพหน้างานจริงก่อนที่จะมีการใช้งานส่วนซีเมนต์ที่มี ส่วนผสมของเถ้าลอย (fly ash) ไม่แนะนําให้ใช้

 

อัตราการใช้ : 1-2% ต่อน้ำหนักของปูนซีเมนต์

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคารับเอง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 3 คะแนน! มูลค่า 0.30฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Sika Intraplast ZX สารผสมการขยายตัวคุณภาพสูงและการไหลตัวที่ดี

Intraplast ZX สารผสมเพิ่มเพื่อการขยายตัวคุณภาพสูงและการไหลตัวที่ดี 0.5กก./ถุง x 2ถุง

 • สารผสมเพื่อเพิ่มการขยายตัวคุณภาพสูง และการไหลตัวที่ดี
 • สำหรับงานเกร้าท์ท่อดึงลวด
 • ใช้ผสมกับซีเมนต์และน้ำ

 

คุณลักษณะ

Intraplast® ZX(อินทราพลาส เซทเอ็กซ์)เป็นสารผสมเพิ่มเพื่อการขยายตัวคุณภาพ สูง ที่มีลักษณะเป็นผงสําเร็จรูปพร้อมใช้งานไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟปราศจากส่วนผสมของคลอไรด์และสารอื่น ๆ ที่เป็นสารก่อให้เกิดสนิม Intraplast® ZXเมื่อผสมกับ ซีเมนต์และ น้ําจะทําให้เกิดการขยายตัวสูงและมีการไหลตัวที่ดีโดยที่ไม่ทําให้เกิด การตกตะกอนIntraplast® ZXจะช่วยทําให้สามารถลดส่วนผสมของน้ําลงได้โดย ที่ยังคงมี การไหลตัวที่ดีอยู่

 

การใช้งาน

Intraplast® ZX เป็นสารผสมเพิ่มพิเศษในการเกร้าท์ท่อดึงลวด, แผ่นรองรับ, ดาดอุโมงค์ รวมทั้งการยึดโบลต์ในหินและดิน การใช้ Intraplast® ZX จะทําให้เนื้อวัสดุ ผสมของซีเมนต์และน้ํา มีคุณสมบัติที่ดีดังนี้

 • ปรับปรุงการไหลตัวให้ดีขึ้น
 • การรับกําลังและการยึดเกาะที่ดี
 • เพิ่มการยึดเกาะภายในเนื้อของน้ําปูน
 • มีค่าการขยายตัวมากเป็นพิเศษ
 • ป้องกันการเกิดสนิมของลวดในท่อดึงลวด
 • เนื้อแน่นและทนทานและไหลตัวเติมช่องว่างต่าง ๆ ได้ดี
 • เพิ่มความต้านทานต่อความเย็นจัด
 • มีความสามารถในการทํางานได้ยาวนานขึ้น

 

ขนาดบรรจุ :  0.5กก./ถุง

 

 

วิธีการใช้งาน

ผสม Intraplast® ZX ในอัตราส่วน 1-2% โดยน้ําหนักของซีเมนต์ โดยที่อัตราส่วน น้ําต่อซีเมนต์ (W/C ratio) และระยะเวลาในการผสมขึ้นอยู่กับข้อกําหนด โดยในงาน เกร้าท์ท่อดึงลวดทั่ว ๆ ไป จะใช้อัตราส่วน น้ําต่อซีเมนต์ ประมาณ 0.40-0.45 และใช้เวลา ในการผสมประมาณ 3-4 นาที โดยทั่วไปขั้นตอนในการผสมจะเป็นดังนี้ คือ น้ํา/ ซีเมนต์/ Intraplast® ZX ในการเกร้าท์ท่อดึงลวดนั้นไม่แนะนําให้ผสมทราย ในส่วนผสม

 

ข้อควรระมัดระวัง

Intraplast® ZX เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษสําหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน โดยเฉพาะในงานเกร้าท์ท่อดึงลวด การที่จะให้วัสดุมีคุณภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการผสม,คุณภาพของซีเมนต์, น้ําและอุณหภูมิขณะ ทํางานดังนั้น ควรที่จะมีการทดสอบในสภาพหน้างานจริงก่อนที่จะมีการใช้งานส่วนซีเมนต์ที่มี ส่วนผสมของเถ้าลอย (fly ash) ไม่แนะนําให้ใช้

 

ขนาดบรรจุ :  0.5กก./ถุง x 2ถุง

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Click)

 

 

 

Back to Top