สินค้าลดราคา

1,500.00฿ 875.00฿

In Stock

Sika Anchorfix-2 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -2 กาวแห้งเร็วเสียบเหล็ก 550มล.

วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิด 2 ส่วนผสม ให้กำลังเร็ว

 • วัสดุยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย
 • ให้กำลังเร็ว
 • ประเภทเมทาครีเลตโพลีเอสเตอร์ แบบปราศจากสไตรีนหรือตัวทำละลาย

 

การใช้งาน

  Sika AnchorFix® -2 เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้ ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ :

 • เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง
 • สลักเกลียว
 • น็อต และระบบยึดติดเฉพาะงาน
 • คอนกรีต
 • งานก่ออิฐบล็อก หรืออิฐมอญ
  ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิว Sika AnchorFix® -1 ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

 • หินธรรมชาติแข็ง
 • หินแข็ง

 

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึดและรูเจาะเสียบเหล็ก

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ราคาดังกล่าวสำหรับปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท/บิล ขึ้นไป

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับ 44 คะแนน! มูลค่า 4.40฿!
เปรียบเทียบสินค้า

Sika Anchorfix-2 ซิก้า แองเคอร์ฟิค -2 กาวแห้งเร็วเสียบเหล็ก 550 มล.

วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิด 2 ส่วนผสม ให้กำลังเร็ว

 • วัสดุยึดเหล็กเสริมแท่งเกลียวและข้ออ้อย
 • ให้กำลังเร็ว
 • ประเภทเมทาครีเลตโพลีเอสเตอร์ แบบปราศจากสไตรีนหรือตัวทำละลาย

การใช้งาน

  Sika AnchorFix® -2 เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้ ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ :

 • เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง
 • สลักเกลียว
 • น็อต และระบบยึดติดเฉพาะงาน
 • คอนกรีต
 • งานก่ออิฐบล็อก หรืออิฐมอญ
  ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิว Sika AnchorFix® -1 ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

 • หินธรรมชาติแข็ง
 • หินแข็ง

คุณประโยชน์

 • แห้งตัวเร็ว
 • สามารถใช้กับปืนแบบมาตรฐานได้
 • สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
 • สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง
 • ไม่ยุบตัว ไม่ย้อย แม้ใช้ในแนวเหนือศรีษะ
 • ปราศจากตัวทำละลาย และปลอดจากสไตรีน
 • ไม่มีกลิ่นอับ
 • มีการสูญเสียน้อย
 • ไม่มีข้อจำกัดในการขนส่ง

สี

ส่วนผสม A: สีขาว

ส่วนผสม B: ดำ

เมื่อผสมเสร็จ จะเป็นสีเทาอ่อน

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Click)

 

 

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

วิธีการจัดเก็บ/ อายุผลิตภัณฑ์

เก็บได้นาน 15 เดือน นับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ชำรุดเสียหาย จัด วางไว้ในที่เย็นและแห้ง ระหว่างอุณหภูมิ + 5°C และ + 25°C หลีกเลี่ยงจากแสงแดดโดยตรง

Sika AnchorFix® -2 ทุกหลอดจะมีวันที่หมดอายุพิมพ์ลงบนฉลาก

 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ความหนาแน่น

ส่วนผสม A: 1.62 – 1.70 กก./ ลิตร

ส่วนผสม B: 1.44 – 1.50 กก./ ลิตร

ส่วนผสม A+B: 1.60 – 1.68 กก./ ลิตร

 

คุณสมบัติทางกล / ทางกายภาพ

 • ค่ารับกำลังอัด ประมาณ 68 นิวตัน / ตร.มม. (7 วัน, + 20°C) (มาตรฐาน ASTM D695)
 • ค่ารับแรงอัด ประมาณ 24 นิวตัน / ตร.มม. (7 วัน, + 20°C) (มาตรฐาน ASTM D790)
 • ค่ารับแรงดึง ประมาณ 13 นิวตัน / ตร.มม. (7 วัน, + 20°C) (มาตรฐาน ASTM D638)
 • อี-โมดลัสู      แรงอัด : ประมาณ 3’700 นิวตัน / ตร.มม. (มาตรฐาน ASTM D695)

 

ค่าความต้านทาน

 • ความต้านทานความร้อน ช่วงอุณหภูมิใช้งานของวัสดุยึดเหล็กเสริมที่แห้งแล้ว -40°C ถึง +50°C* *ความต้านทานความร้อนของวัสดุยึดเหล็กเสริมที่แห้งแล้ว ETAG 001, ส่วนที่ 5 +50°C ระยะยาว +80°C ระยะสั้น (1-2 ชั่วโมง)

 

ข้อมูลระบบ

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว มอร์ต้าและคอนกรีตจะต้องมีอายุมากกว่า 28 วัน จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว (คอนกรีต ก่ออิฐ หินธรรมชาติ) หากไม่ทราบความแข็งแรงของพื้นผิวจะต้องทำการทดสอบแรงดึง รูเจาะจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากนำ้มันหรือจารบี ฯลฯ จะต้องเอาเศษหลุดร่อนออกจากรูให้หมดก่อน จะต้องทำความสะอาดสลักเกลียวและเหล็กเสริมให้ทั่ว ไม่ให้มีนำ้มัน จารบี หรือสารและ วัตถุใดๆ เช่น ดิน ฯลฯ ติดอยู่

 

สภาวะ / ข้อจำกัดการใช้งาน

อุณหภูมิของพื้นผิว  ต่ำสุด -5 °C / สูงสุด +35 °C

อุณหภูมิแวดล้อม  ต่ำสุด -5 °C / สูงสุด +35 °C

อุณภูมิของวัตถุ Sika AnchorFix® -2 จะต้องมีอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง +5°C ถึง +20°C

จุดน้ำค้าง ระวังการควบแน่น! อุณหภูมิของพื ้นผิวระหว่างการใช้งานต้องสูงกว่าจุดนำ้ค้างอย่างน้อย 3°C

 

 

Back to Top