Showing 1–12 of 22 results

Brand:

Lanko 101 Parenduit โพลิเมอร์พิเศษ สำหรับงานฉาบบาง

878.00฿1,668.00฿
Brand:

Lanko 107 Putty แลงโก้ 107 หมันโป๊ว อะคริลิก (พัตตี้)

2,195.00฿2,371.00฿
Brand:

Lanko 110 Skimcoat Interior And Exterior ปูนฉาบภายในและภายนอก 20 KG.

270.00฿ 205.00฿
Brand:

Lanko 162 Flowprime แลงโก้น้ำยาทารองพื้น สำหรับปูนเทปรับระดับด้วยตัวเอง

1,171.00฿4,537.00฿
Brand:

Lanko 173 Self Skim 25KG. ปูนเทปรับระดับ สำหรับความหนา 3-8 มม.

960.00฿ 732.00฿
Brand:

Lanko 231 Weatherproof 5L น้ำยาเคลือบผิว เพื่อป้องกันน้ำและคราบสกปรก

1,910.00฿ 1,463.00฿
Brand:

Lanko 243 Floor Hardener 25KG. ปูนขัดพิเศษ เพิ่มความแกร่งผิวหน้าคอนกรีต

610.00฿ 468.00฿
Brand:

Lanko 261 Powerseal แลงโก้เทปกาวอเนกประสงค์ (Butyl Rubber)

6,439.00฿11,415.00฿
Brand:

Lanko 322 Lankoproof แลงโก้น้ำยาผสมกันซึม สำหรับคอนกรีตหรือปูนทราย

878.00฿7,463.00฿
Brand:

Lanko 603 Polyurethane แลงโก้วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน 300 มล.

3,161.00฿5,268.00฿
Brand:

Lanko 612 Lankocryl แลงโก้วัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก 300 มล.

2,860.00฿ 2,195.00฿
Brand:

Lanko 701 Clavex Non Shrink Grout 25KG. แลงโก้ปูนนอนชริ้งค์เกราท์

330.00฿ 249.00฿
Back to Top