Showing 37–48 of 94 results

Brand:

Sika Skim Coat ผงซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 20 กก. สีเทา

350.00฿ 236.00฿
Brand:

Sika Waterbars แผ่นพีวีซีกันน้ำ วอร์เตอร์บาร์

4,405.00฿5,859.00฿
Brand:

Sika® Super-1 น้ำยาเร่งการถอดแบบไว 25kgs.

2,095.00฿ 1,178.00฿
Brand:

Sika®Padding Mortar ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

670.00฿ 512.00฿
Brand:

Sika101A ซิก้า101เอ ซีเมนต์พิเศษสำเร็จรูป ฉาบทาป้องกันการรั่วซึม

218.00฿644.00฿
Brand:

SikaBond T55 (J) กาวติดพื้นไม้ปาร์เก้ ทั้งไม้จริงและไม้เอ็นจิเนียร์ 2 กก.

750.00฿ 602.00฿
Brand:

SikaCem Gunite-133 ซิก้าเซ็ม กูนิท -133 ซีเมนต์ส่วนผสมเดียว 25 กก./ถุง

1,200.00฿ 915.00฿
Brand:

SikaCeram -150 ซิก้าเซแรม -150 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป 20 กก. สีเทา

190.00฿ 146.00฿
Brand:

SikaCeram Blue ซิก้าเซแรม ฟ้า กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป 20 กก.

180.00฿ 136.00฿
Brand:

SikaCeram Green ซิก้าเซแรม เขียว กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง 20 กก.

220.00฿ 164.00฿
Brand:

SikaCeram Premium Grout กาวยาแนว ส่วนผสมเดียว 1KG. สีดำ

85.00฿ 63.00฿
Brand:

SikaCeram Red+ ซิก้าเซแรม แดง+ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 20 กก.

320.00฿ 243.00฿
Back to Top